Techni Shot Double / SN 44 / 34 YLT-DH Tip Meme

sivri

  SN 44 / 34 YLT-DH

MEME TİPİ
D1
D2
D3
D4
D5
D
L1
L2
L3
L
DATA- STP
DATA-X_T
s01
TSD/SN 34YLT / 18x25x110
18
32
44
40
34
48
65
45
49
110
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x130
18
32
44
40
34
48
85
45
49
130
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x150
18
32
44
40
34
48
105
45
49
150
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x170
18
32
44
40
34
48
125
45
49
170
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x190
18
32
44
40
34
48
145
45
49
190
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x210
18
32
44
40
34
48
165
45
49
210
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x230
18
32
44
40
34
48
185
45
49
230
ico
icor
TSD/SN 34YLT / 18x25x250
18
32
44
40
34
48
205
45
49
250
ico
icor